The Boy Who Fell

RVTS Sør er et ressurssenter for fagpersoner (lærere, psykologer, helsepersonell, barnevern) som jobber med traumatiserte barn og unge. Etter god tilbakemelding fra sin målgruppe på Profilfilmen vi lagde for dem, ønsket de å supplere med en film som viste at om man vil nå gjennom til ungdom som har det vondt, må man i tillegg til å være fagperson, også være et medmenneske.

Regissør Hanne Berkaak gikk i dybden av beretninger fra barna dette gjelder, og fant inspirasjonen til å fortelle dette budskapet gjennom historien du ser over. For å skape en dypere emosjonell tilknytning, gikk hun inn i en verden av metaforer, fremfor å fortelle konkret og direkte om selvskading og omsorg. 

Priser:
Fredrikstad Animation Festival 2017 - Golden Gunnar for Best Commissioned Film

©2018 Mikrofilm AS