Psykolog når du trenger det

Norges største og dyreste helseproblem fortjener en løsning. Psykologiske problemer som depresjon og angst er noe mange må innom i løpet av livet, og fra dette svarte hullet er det ikke alltid lett å se en utvei. Norsk Psykologforening ønsker derfor at det skal bli like lett å få hjelp av en psykolog som av fastlege. 

©2018 Mikrofilm AS