Profilfilm RVTS Sør

RVTS Sør er et ressurssenter for fagpersoner (lærere, psykologer, helsepersonell, barnevern) som jobber med traumatiserte barn og unge. De ønsket en profilfilm som kunne kommunisere kjernen av deres virksomhet; varme voksne kan gjøre en forskjell for barn som har det vanskelig.

Denne filmen rørte en hel bransje, og i følge oppdragsgiver har filmen vært en plogspiss for nærmest et paradigmeskifte i norsk hjelpearbeid, der de har gått fra å beskrive ytre atferd til å prøve å forstå indre smerte.

Priser:
Visuelt 2016 - Gull i kategorien Moving Image
Fredrikstad Animation Festival 2015 - Golden Gunnar for Best Commissioned Film

©2018 Mikrofilm AS