Paranøttreet

Paranøtt-treet er fredet, men det er ikke artene treet er avhengig av for å overleve; både bier, orkideer og gnagere jobber sammen for å spre frøene til dette store treet i regnskogen.

Ved å bruke organismenes avhengighet av hverandre som utgangspunkt for filmen, blir det tydelig hvorfor Regnskogfondet gjør en viktig jobb. Desverre vil nok aldri biene få hatt og koffert i den virkelige verden, uansett hvor hardt de jobber.

©2018 Mikrofilm AS