Når noen reiser ut


Hvordan er det å være pårørende når en av dine nærmeste må reise på potensielt farlige utenlandsoppdrag for Forsvaret?

Det er et sårt tema som må berøres med forsiktighet. Vi løste denne utfordringen gjennom å intervjue både soldater og pårørende om hvordan dette påvirker hverdagen deres. Deretter satte vi historiene inn i en tegnet verden som tillot dem å være anonyme, men samtidig berøre med sine sterke beretninger.

©2018 Mikrofilm AS