Gutten og dragen

Stine Sofie Senteret er et kurs- og mestringssenter for volds- og overgrepsutsatte barn og unge. Her kommer barn på et ukesopphold sammen med sine omsorgspersoner, og lærer gode mestringsstrategier rundt det de har opplevd.

Med bakgrunn i Innoventis kommunikasjonsstrategi for Stine Sofie Senteret, laget vi denne historien som bygger på metaforen om dragetrening: alle har en drage inni seg med noen vanskelige opplevelser og følelser, men vi kan lære å temme den bare vi har de riktige verktøyene tilgjengelig.

©2018 Mikrofilm AS