Bekjemp barnedødelighet

Tusenvis av dødsfall blant kvinner og barn kunne vært unngått. Helsearbeidere er de viktigste bidragsyterne i etthvert helsesystem og spiller en viktig rolle når det kommer til å redde liv.

Stop motion ble brukt sammen med klassisk tegnefilm for å lage denne filmen for Redd Barna. Da fikk vi en nærhet til utfordringene mange i verden står ovenfor; mangel på hendene som kan hjelpe.

©2018 Mikrofilm AS